Lucrari cadastru si intabulare

Pentru orice imobil (casa sau apartament), situat in Timisoara si imprejurimi va stau la dispozitia dumneavoastra pentru efectuarea de lucrari de cadastru si intabulare.
Va ajut atat la intocmirea dosarelor pentru obtinerea unui numar postal, necesar pentru intabulare in Cartea Funciara precum si pentru depunerea acestuia la ANCPI, cat si la realizarea de lucrari si masuratori topografice - relevee, planuri, schite.


Servicii:

 • deplasarea la fata locului si executarea masuratorilor proprietatii;
 • intocmirea documentatiei cadastrale pentru prima intabulare, pentru completari cu constructie , alipiri si dezmembrari de parcele;
 • parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori ;
 • depunerea dosarului la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii;
 • ridicarea dosarului avizat si intabulat si predarea catre Dvs.

Acte necesare cadastru si intabulare:

Pentru a realiza documentatia de cadastru si intabulare sunt necesare urmatoarele acte:

 • Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata la notariat;
 • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a sectorului/ localitatii de care apartine imobilul;
 • Actul de indentitate al proprietarului/proprietarilor - in doua copii;
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;
 • Declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;
 • Cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;

Preturile difera in functie de specificul lucrarii (cadastru, intabulare, localizarea terenului, suprafata apartamentului). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati...
In cazul apartamentelor efectuarea platii se face integral la angajarea lucrarii.
Prin folosirea de echipamente topografice moderne si performante va garantam calitatea lucrarilor.
Toate lucrarile cadastrale sau de topografie sunt executate conform legislatiei in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Serviciile noastre

 • Cadastru apartamente
 • Cadastru terenuri intravilane si extravilane
 • Scoatere teren din circuit agricol
 • Dezmembrari, Alipiri, Comasari, Parcelari
 • Planuri de situatie si amplasament
 • Certificate Energetice
 • Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate
 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism


Ne puteti contacta

 • Ing. Iacob Iulian
 • Telefon: 0726180418
 • e-mail: iacob_iulian78@yahoo.com