Legislatie


Legea 221 / 2013

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative

Detalii..


Legea 165 / 2013

Legea Nr. 165 din 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Detalii..


Legea 214 / 2013

Legea nr. 214 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4 din 2013 privind modificarea Legii nr.76 din 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134 din 2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Detalii..


Legea nr. 133 / 2012

Legea nr. 133 / 2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64 / 2010, privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996

Detalii..


Legea nr. 132 / 2012

Legea nr. 132 / 2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16 / 2012, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

Detalii..


Legea nr. 217 / 2007

Legea nr. 217 / 2007 pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole

Detalii..


Legea nr. 16 / 2007

Legea nr. 16 / 2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez

Detalii..


Legea nr. 247 / 2005

Legea nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Detalii..


Legea nr. 247/2005 TITLUL XII

Legea nr. 247/2005 TITLUL XII privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Detalii..


Legea nr. 499 / 2004

Legea nr. 499 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Detalii..


Legea nr. 78/2002

Legea nr. 78 / 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70 / 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996

Detalii..


Lege nr. 7/1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Detalii..


Legea 114 / 1996

Legea locuintei nr. 114 din 1996, actualizata

Detalii..


Legea nr. 18/1991

Legea fondului funciar nr. 18/1991

Detalii..


Legea 50 / 1991

Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Detalii..


Decret Lege Nr. 115 din 27 aprilie 1938

Decret Lege Nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

Detalii..

Serviciile noastre

 • Cadastru apartamente
 • Cadastru terenuri intravilane si extravilane
 • Scoatere teren din circuit agricol
 • Dezmembrari, Alipiri, Comasari, Parcelari
 • Planuri de situatie si amplasament
 • Certificate Energetice
 • Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate
 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism


Ne puteti contacta

 • Ing. Iacob Iulian
 • Telefon: 0726180418
 • e-mail: iacob_iulian78@yahoo.com