Topografie si lucrari topografice

Am o larga experienta in domeniul topografiei, va pot realiza lucrari de ridicari topografice pentru intocmirea planului topografic actualizat (Scara 1:200, 1:500).
In plus, va sprijinim la intocmirea documentatiei necesare pentru realizarea lucrarii topografice.


Servicii:

 • Plan de situatie pentru orice tip de platforma (incluzand curbe de nivel);
 • Ridicari topografice in scopul executarii de proiecte ale diverselor investitii (constructii, amenajari);
 • Trasari retele edilitare;
 • Trasari pentru constructii (contur constructie,cota zero, axe,etc);
 • Trasarea limitelor de proprietate;
 • Urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
 • Masuratori pentru determinarea volumului de pamant excavat sau de umplutura;
 • Nivelment de mica si mare precizie;
 • Profile longitudinale si transversale;
 • Relevee constructii.

Actele necesare pentru realizarea documentatiei in cazul lucrarilor topografice:

Pentru a realiza documentatia lucrarilor topografice sunt necesare urmatoarele acte:

 • Actul de proprietate al imobilului in doua copii din care una legalizata;
 • Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva (in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) - doua copii din care una legalizata;
 • Schita anexata actului de proprietate - daca aceasta exista;
 • Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) - daca acestea exista;
 • Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare). Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati.
Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata.

Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Serviciile noastre

 • Cadastru apartamente
 • Cadastru terenuri intravilane si extravilane
 • Scoatere teren din circuit agricol
 • Dezmembrari, Alipiri, Comasari, Parcelari
 • Planuri de situatie si amplasament
 • Certificate Energetice
 • Trasare limite proprietate in conformitate cu coordonatele avizate
 • Planuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism


Ne puteti contacta

 • Ing. Iacob Iulian
 • Telefon: 0726180418
 • e-mail: iacob_iulian78@yahoo.com